Vzhledem k současné epidemiologické situaci a nouzovému stavu doporučujeme rodičům zvážit přítomnost dětí v MŠ, pokud to není nezbytně nutné. Omezením sociálních kontaktů snížíme riziko příp. nákazy.

V době nepřítomnosti dětí v MŠ se nebude hradit úplata za předškolní vzdělávání.

Vstup do budovy je v této době omezen. Příchod dětí do 8:00 hod. Dítě bude předávat zákonný zástupce u vchodu do MŠ. Po obědě se budou děti předávat v jednotný čas 11:50 hod u vchodu do budovy. Prosím, dodržujte 2m rozestupy a nošení roušek.

V případě sebemenších příznaků (zvýšená teplota, kašel, rýma, či jiný příznak akutní infekce) bude dítě izolováno a zákonný zástupce bude vyzván k vyzvednutí dítěte.

Z důvodu zajištění hygieny nepřinášejte domácí hračky do MŠ.