Se Sokolem do života

V září se naše MŠ zapojila do sokolského programu pohybové gramotnosti předškolních dětí v mateřské škole. https://www.facebook.com/sesokolemdozivota/

Projekt Cepík

Celoroční intervenční projekt, který se zabývá zdravou výživou, pitným režimem a pohybovými aktivitami dětí. htps://cepik.cz