Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole od 1. 3. 2021.

Informace o ošetřovném např. zde. https://www.cssz.cz./web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potrvrzení.

Obnovení provozu bude na základě dalšího rozhodnutí vlády ČR.

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Po dobu uzavření MŠ se po dohodě se zřizovatelem úplata za předškolní vzdělávání nehradí.