Zápis do MŠ Chotiměř pro školní rok 2O21/22

Zápis do mateřské školy proběhne bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Žádost o přijetí je možné doručit spolu s ostatními dokumenty následujícím způsobem v termínu od 2. – 16. 5. 2021: 1. datovou schránkou MŠ Chotiměř – ID:jjqr2sa 2. e-mailem s elektronickým podpisem ( nestačí prostý e-mail) 3. poštou – Mateřská škola Chotiměř, Chotiměř 94, 410 02 Lovosice 4. osobně do poštovní schránky MŠ Chotiměř, Chotiměř 94

Dokumenty k doložení: 1. vyplněná a podepsaná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2. lékařské potvrzení 3. kopie rodného listu dítěte

Pro děti, které dosáhnou k 31.8. 2021 pěti let, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné očkování se na tyto děti nevztahuje. Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna na úřední desce a webových stránkách MŠ Chotiměř a OÚ Chotiměř.

Registrační číslo, pod kterým bude žádost přijata, bude oznámeno zákonným zástupcům tel. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno na úřední desce a webových stránkách MŠ Chotiměř a OÚ Chotiměř. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou. Tiskopis žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a lékařské potvrzení je k dispozici na webových stránkách MŠ Chotiměř, příp. po předchozí tel. domluvě k vyzvednutí v MŠ (tel.: 601 379 348).

Kritéria přijímací řízení (viz. : dokumenty)