21.6. 2021

Projekt Cepík – divadelní představení

24.6. 2021

Projekt – Se Sokolem do života

sportovní aktivity, předání diplomů a medailí

28.6. 2021

Společné focení v 8:00 hod.

Rozloučení s předškoláky

Štěpánčino divadlo – Pohádka – O třech prasátkách

Číst více »

Zápis do MŠ Chotiměř pro školní rok 2021/22

Ředitelka MŠ Chotiměř rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Chotiměř.

Výsledky přijímacího řízení

Číst více »

Provoz MŠ od 10. května

Epidemiologická opatření jsou stále platná. Děti se budou předávat u vchodu do budovy.Vzdělávací činnosti budou prováděny převážně v externím prostředí dle doporučených epidemiologických opatření. Děti by měly být vhodně oblečeny na pobyt venku (pevná obuv, náhradní oblečení). Děti nebudou testovány.

Číst více »

Projekty

Se Sokolem do života

V září se naše MŠ zapojila do sokolského programu pohybové gramotnosti předškolních dětí v mateřské škole. https://www.facebook.com/sesokolemdozivota/

Projekt Cepík

Celoroční intervenční projekt, který se zabývá zdravou výživou, pitným režimem a pohybovými aktivitami dětí. htps://cepik.cz

Číst více »

Epidemiologická opatření

Vstup do budovy je v této době omezen. Příchod dětí do 8:00 hod. Dítě bude předávat zákonný zástupce u vchodu do MŠ. Po obědě se budou děti předávat v jednotný čas 11:50 hod u vchodu do budovy. Prosím, dodržujte 2m rozestupy a nošení respirátorů.

V případě sebemenších příznaků (zvýšená teplota, kašel, rýma, či jiný příznak akutní infekce) bude dítě izolováno a zákonný zástupce bude vyzván k vyzvednutí dítěte.

Číst více »