Zahájení provozu MŠ

Provoz MŠ Chotiměř bude zahájen 12.dubna. V 1. fázi budou MŠ navštěvovat jen děti s povinnou předškolní docházkou a dále děti rodičů zaměstnaných v určitých profesích. Plné znění viz. dokumenty.

Všechny děti budou 2x týdně testovány.

Číst více »

Zápis do MŠ Chotiměř pro školní rok 2O21/22

Zápis do mateřské školy proběhne bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Žádost o přijetí je možné doručit spolu s ostatními dokumenty následujícím způsobem v termínu od 2. – 16. 5. 2021: 1. datovou schránkou MŠ Chotiměř – ID:jjqr2sa 2. e-mailem s elektronickým podpisem ( nestačí prostý e-mail) 3.

Číst více »

Projekty

Se Sokolem do života

V září se naše MŠ zapojila do sokolského programu pohybové gramotnosti předškolních dětí v mateřské škole. https://www.facebook.com/sesokolemdozivota/

Projekt Cepík

Celoroční intervenční projekt, který se zabývá zdravou výživou, pitným režimem a pohybovými aktivitami dětí. htps://cepik.cz

Číst více »

Uzavření MŠ

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole od 1. 3. 2021.

Informace o ošetřovném např. zde. https://www.cssz.cz./web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potrvrzení.

Obnovení provozu bude na základě dalšího rozhodnutí vlády ČR.

Číst více »

Epidemiologická opatření

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a nouzovému stavu doporučujeme rodičům zvážit přítomnost dětí v MŠ, pokud to není nezbytně nutné. Omezením sociálních kontaktů snížíme riziko příp. nákazy.

V době nepřítomnosti dětí v MŠ se nebude hradit úplata za předškolní vzdělávání.

Vstup do budovy je v této době omezen. Příchod dětí do 8:00 hod. Dítě bude předávat zákonný zástupce u vchodu do MŠ.

Číst více »